Scroll back to the TOP!

Klaes Westra: It komt wer foar 't ljocht!

Friestalig cabaret / 50+

Twee kleindochters overdenken het werk van de Friese komiek Klaes Westra en brengen weer zijn liedjes en sketches voor het voetlicht, aangevuld met nieuwe liedjes en grappen en oude familieherinneringen.

Klaes Westra was cabaretier, zanger en toneelspeler in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Met zijn gezelschap reisde hij door de provincie met zijn conferences en liedjes.

Elke Fries kende zijn melangolische "Plakje grûn" en er werd gedanst op "Djip yn'e Wâlden". Maar hij was ook maatschappijkritisch met conferences als "Harke fan de fûgelwacht" over het kievitseizoeken en "De swalker" dat over consuminderen gaat!

Nu, zo'n 75 jaar later, hebben zijn kleindochters Aeltje Walsma en Gea Verhaag (die inmiddels zelf zeer ervaren artiesten zijn) al dat mooie materiaal aan liedjes en conferences van zolder gehaald. Zij hebben een programma gemaakt met zijn oude sketches en liedjes, en dat verrijkt met eigentijdse vondsten die er prachtig op aansluiten.

De voorstelling is een feest van herkenning voor Friese gezelschappen en een absolute aanrader voor de Fryske krites.

Klaes Westra: It komt wer foar 't ljocht!

Recensent Rennie Veenstra: "It wurdt op sa'n wize brocht, dat je der mein sân pear earen nei harkje, ek it sjongen is tige de muoite wurdich."

Publieke voorstellingen:

ZO 10 2024 MRT 15.00u Paviljoen MeM, Buitenpost.
ZA 14 JAN 2023 20.00u MFC Froubuorren, Vrouwenparochie.
VR 25 NOV 2022 20.00u MFC It Werflân, Rottevalle.
VR 8 APR 2022 20.00u Theater de Bres, Leeuwarden.

Reserveren / Kaartverkoop:  klik hier…

Ook te boeken voor groepen en op (bijna) elke locatie, prijs in overleg.

  download de persmap...

"It komt wer foar 't ljocht!" werd gepresenteerd door Stichting Klaes Westra en mogelijk gemaakt door Boelstra Olivier Stichting, Boersma-Adema Stichting, Gemeente Leeuwarden, Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Friesland, Stichting Amelanderhof en Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis. Gedurende 2019 en vooraf aan de corona-crisis waren er uitvoeringen in verschillende theaters en zalen. Vanwege de nostalgische waarde en de dankbare reacties uit het publiek, zet Acta Theater én Muziek zich in om deze voorstelling te continueren.

Hieronder de Friestalige documentaire "De neilittenskip fan Klaes Westra" (ongeveer 10 min. en Fries ondertiteld).
Video niet beschikbaar?! Refresh met Ctrl+F5 of Apple/Cmd+R om YouTube weer te activeren.